Home

Strategisch kennisbeeld

Lange termijn agenda Omgevingsbeleid

De Lange Termijn Agenda (LTA) Omgevingsbeleid is een instrument van Provinciale Staten, om hun agenderende rol in de ontwikkeling van het omgevingsbeleid te ondersteunen. De LTA wordt periodiek geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten. Op deze manier is er met regelmaat gelegenheid om de LTA te bespreken en desgewenst aan te passen. Daarbij kan gedacht worden aan nieuwe onderwerpen toevoegen, bestaande onderwerpen afvoeren of onderwerpen in de tijd verplaatsen .
De LTA is digitaal raadpleegbaar . De LTA is gesorteerd aan de hand van de beleidscyclus (verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk, beleidsvoornemens, modules, beleidsuitvoering en evaluaties en monitoring) of aan de hand van de geplande aanbieding van het agenda-item aan Provinciale Staten.

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 07:03:18 met de export van 07/11/2023 06:55:47