Home

Onzekerheden met mogelijke impact op het begrotingssaldo

Baten

De provincie haalt haar baten grotendeels uit de algemene uitkering uit het provinciefonds en uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De omvang van beide bronnen is onzeker geworden voor de komende jaren door  twee wijzigingen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd. Er komt een nieuwe financieringssystematiek voor de periode na 2025, waarbij de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied wordt betrokken. Ook staat in het regeerakkoord dat vanaf 2030 ‘Betalen naar gebruik’ zal worden ingevoerd.

Omdat er eerder ook al een herijking van de huidige verdeelsystematiek van het provinciefonds was aangekondigd en er nu fondsen worden vrijgemaakt om de grote transities uit te voeren, spelen er nu drie zaken die van invloed zijn op de omvang van de inkomsten voor de provincies, ook wel de drie pijlers genoemd:

  1. De herijking van het provinciefonds. Deze is gepland voor 2024, maar het is onzeker of die datum wordt gehaald.
  2. Na 2025 komt er een nieuwe financieringssystematiek voor de provincies. Het Rijk heeft toegezegd om bij de voorjaarsnota 2023 meer informatie hierover te verschaffen.
  3. De provincies hebben een lobby gestart voor een toekomstbestendige oplossing voor de financiering van de grote transities Natuur & Stikstof, Wonen & Bereikbaarheid en Klimaat & Energie.

Voor de motorrijtuigenbelasting zijn er de volgende onzekerheden:

  1. Voor de periode tot en met 2025 speelt de reguliere indexatiediscussie.
  2. Voor de periode 2026 tot 2030 is het nog niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren met de huidige vrijstellingen van mrb voor elektrische auto’s.
  3. Voor de periode na 2030 speelt in ieder geval dat het Rijk ‘Betalen naar gebruik’ gaat invoeren.
Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 07:03:18 met de export van 07/11/2023 06:55:47