Home

Bijlagen

Bijlage 2 Investeringskredieten

Deze bijlage laat het meerjarig verloop van de investeringskredieten zien. In de toelichting onder de tabel is per ambitie een nadere specificatie/toelichting opgenomen op de bijstellingen die via de Voorjaarsnota 2023 en deze Kadernota aan Provinciale Staten ter vaststelling worden voorgelegd.

Ambitie
(bedragen x € 1.000)

VJN 2023

Mutaties KDN 2024

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Raming 2031

Raming 2032

Raming 2033

Raming 2034

Raming 2035

Raming 2036

Raming 2037

Raming 2038

Uitgaven

2 Bereikbaar Zuid-Holland

194.877

150

1.138.169

413.878

338.313

404.741

112.453

138.149

151.980

97.942

65.493

45.945

45.645

43.667

49.787

40.445

45.445

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

0

1.500

15.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

14.919

0

13.151

7.479

5.866

7.005

6.221

6.428

6.136

5.676

6.251

9.294

5.863

5.310

5.310

5.310

5.310

- Overzicht Algemene middelen

8.625

0

4.675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

218.421

1.650

1.171.495

421.357

344.180

411.747

118.674

144.578

158.116

103.618

71.744

55.239

51.508

48.978

55.098

45.756

50.756

Inkomsten

2 Bereikbaar Zuid-Holland

-17.166

0

-628.546

-114.160

-34.584

-108.825

-1.000

-3.000

-1.000

-800

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

-17.166

0

-628.546

-114.160

-34.584

-108.825

-1.000

-3.000

-1.000

-800

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringskredieten

201.255

1.650

542.949

307.197

309.595

302.922

117.674

141.578

157.116

102.818

71.744

55.239

51.508

48.978

55.098

45.756

50.756

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 07:03:18 met de export van 07/11/2023 06:55:47