Home

Financiële hoofdlijnen (Budgettair Kader Begroting 2024 - 2027)

Financieel totaalbeeld Kadernota 2024 - 2027

In de Kadernota is voor jaarschijf 2024 een totaal aan lasten opgenomen van € 975,8 mln. De baten bedragen € 859,3 mln. Het verschil van € 116,6 mln wordt gedekt door het inzetten van bestemmingsreserves en de Algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 07:03:18 met de export van 07/11/2023 06:55:47